Mường Thanh Luxury Nha Trang

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 11/21/2018 - Số lượt đọc: 0

Công trình cung cấp thảm cho khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang. Tổng giá trị hợp đồng 14.291.125.000 VNĐ

  • trung tâm hội nghị
  • phòng hội nghị, hội thảo


  • trung tâm hội nghị

0901777163 thamtraisanbi.dinhvietFacebook: thamtraisanbi.dinhvietZalo: 0901777163