Mường Thanh Hồ Chí Minh

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 2/12/2019 - Số lượt đọc: 0

 Công trình cung cấp thảm Khách sạn Mường Thanh thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng số 175A/ CCLĐ TTS ký ngày 13/04/2015. Tổng giá trị hợp đồng 7.587.950.000 VND./.

phòng hội thảo, hội trường
Phòng GYM
Phòng nghỉ