Dự Án Văn Phòng Chính Phủ- Văn Phòng Quốc Hội

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 2/11/2019 - Số lượt đọc: 0

Công trình cung cấp thảm Văn phòng Quốc Hội và Văn Phòng Chính Phủ năm 2013. Tổng giá trị Hợp đồng 20.256.650.000VND./.

 

  •    Văn phòng quốc hội

  • Phòng ăn

  • Văn phòng chính phủ