Khách Sạn SUMMER CỬA LÒ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 6/10/2019 - Số lượt đọc: 0

Công trình cung cấp thảm Khách sạn Summer . Hợp đồng số 01/2016/HĐKT/ĐV-ST ký ngày 03/02/2016.

SẢNG HÀNH LANG KHÁCH SẠN SUMMER

Xem thêm: Thảm trải sàn cao cấp, thảm bỉ là gì?